הבית היהודי השלם

הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א

נושא אשה שנייה בדורנו

סקר

הייתם רוצים עוד אישה?

הצגת תוצאות

Loading ... Loading ...

תוצאות הסקר!

למעלה מ 60% מקרב הגברים ו 35% מקרב הנשים בעד

הכי נצפים היום

החשת הגאולה: בזכות נשים צדקניות.

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013

בס"ד

אלפיים שנות גלות תחת הגויים גרמו נזק קשה ביותר לעם ישראל, פירוד, פוגרומים, שואה, והרבה תפיסות עולם שלא על פי תורה, הנקראים טומאות. הקדוש ברוך הוא הבטיח שבמהלך הגאולה יזרוק עלינו מים טהורים ויטהרנו מכל טומאותנו, יחזקאל כ'. חלק מטומאות אלו הן תפיסות עולם נוצריות. לדוגמא בעולם הנוצרי אם ישנה תאווה אז צריך להכות בה, כך אם ישנה תאוות עריות, אז אסור לאיש דת נוצרי להתחתן וכמובן אסור לו להביא ילדים.

  המשך…

קריאה לבנות ישראל

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013

קריאה לבנות ישראל
אנא מחולנה על כבודכן ותירמו להגברת הילודה.
הפריון הלאומי הינו היום המשימה הלאומית מספר 1

בצעירותי נזדמנתי לביתו של הרב בצלאל ז'ולטי זצ"ל שהיה רבה של ירושלים, עיה"ק תותב"א מטעם המדינה. הוא רצה ליטול ממני עצה. הוא הציג לפני בעיה, יש הרבה מאוד צעירות שומרות מצוות ואין די בחורים לשאתן. אז, על אתר, השבתיו, שצריך לפעול לביטול האיסור מטעם המדינה לשאת יותר מאשה אחת, שאז היה ניתן להיעזר בבני עדות המזרח לפתרון הבעיה. האיש לא ידע את נפשו. המשך…

עמוד 3 מתוך 3123