היתר אשה נוספת - הראשל"צ יצחק יוסף והמוהרא"ש שיק זצ"ל.

עוד מהרב יצחק יוסף

נושא אשה שנייה בדורנו

עוד בנושא…

גבי גזית

צביעות: גבי גזית שפרש מתפקידו כשדרן עקב תלונות על הטרדה מינית, מאשים את הרב סופר ב"זלזול בכבוד האישה והדרת נשים", ומקבל ממנו מענה מוחץ על האינטרס הנשי בעד ריבוי נשים.

לראיון המלא

סקר

הייתם רוצים עוד אישה?

הצגת תוצאות

Loading ... Loading ...

תוצאות הסקר!

למעלה מ 60% מקרב הגברים ו 35% מקרב הנשים בעד

הכי נצפים היום

הבית היהודי השלם

המלחמה נגד עם ישראל – מניעת מצוות פריה ורביה

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013

בס"ד

מאת

הרב יעקב הלוי

המצווה החשובה ביותר לעם היהודי הינה מצוות פריה ורביה וחז"ל אמרו זאת בהרבה אופנים. אחד מהם הוא: בן עזאי אומר: כל שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים שנאמר שופך דם האדם באדם… ואתם פרו ורבו ( מד"ר נח )

המלך חזקיהו שלימד את כל ישראל תורה, בא אליו הנביא ישעיהו והודיע לו כי הוא נגזר עליו למות מפני שלא עסק בפריה ורביה, לאחר שהמלך עשה תשובה וקיבל על עצמו להתחתן ולהביא ילדים מיד נוספו לו 15 שנים לחיות.

מאז ומעולם כל אויבי ישראל רצו למעט את עם ישראל. " פן ירבה " – כל מכות מצרים היו מידה כנגד מידה מפני שהמצרים רצו למנוע את עם ישראל מפריה ורביה. ועל כל מחשבה ומעשה של המצריים, היכה הקדוש ברוך הוא את המצריים במידה כנגד מידה.

תנד"א פרק ז':

דם מפני מה בא עליהם? מפני שהיו רואים את ישראל טובלים מטומאותן ומתשמיש מיטותיהן, ובנות ישראל טובלות מן הנידה ומן תשמיש המיטה. מה עשו המצריים? אחזו עליהן את המים, שלא יטבלו ולא יבואו זה על זה – ולא יפרו וירבו. לפיכך הפך הקדוש ברוך הוא את מימיהם לדם.

צפרדע מפני מה בא עליהם? מפני שהיו אומרים להן לישראל צאו והביאו לנו שקצים ורמשים ( כדי שלא יהיו ישראל בבתיהם ויפרו וירבו )

כינים מפני מה בא עליהם? מפני ששמו את ישראל מכבדי דרכים ושדות, חוצות ורחובות ( מטאטאי רחובות כדי שלא יפרו וירבו )

ערוב מפני מה בא עליהן? מפני שהיו אומרים לישראל צאו והביאו לנו דבים ואריות, והכניסו לבית מלחמתנו – ונעשה בהם קניגיאות ( לוחמת חיות ) כמו שאנו רוצים, כדי שישראל יהיו במדברות החיצונות, ושלא יכנסו לתוך בתיהן, ויבאו זה אצל זה, ויפרו וירבו.

דבר מפני מה הביא עליהם? מפני ששמו את ישראל רועי סוסים, רועי חמורים וגמלים בקר וצאן – כדי שישראל יהיו במדברות, ושלא יכנסו לתוך בתיהם ויפרו וירבו.

ברד מפני מה בא עליהם? מפני ששמו את ישראל נוטעי גינות ופרדסים וכל מיני אילנות , שלא יכנסו ישראל לתוך בתיהם, שלא יפרו וירבו.

ארבה מפני מה בא עליהם? מפני ששמו את ישראל זורעי חיטים ושעורים ופול וכל מיני קטניות, כדי שלא יכנסו ישראל אל בתיהם, ושלא יפרו וירבו.

בכוריהם מפני מה מתו? מפני שאמר פרעה בילדכן את העבריות … אם בן הוא והמיתן אותו…

וממפני מה נטבעו המצריים על ידי ישראל בים סוף? לפני שנאמר כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו…

על פי הגאון מוילנה והקבלה – כל הגאולה העכשווית תלוייה ברצון להביא ילדים לעולם.

אליהו הנביא אומר בתנא דבי אליהו זוטא פרק יד': "… וכמו שנגאלו ישראל ממצרים בזכות שהיו פרים ורבים, כמוכן יגאלו לעתיד בזכות שהן פרים ורבים… שמאמר כי ימין ושמאל תפרצי וזרעך גויים יירש, וערים נשמות יושיבו."

ומה המצב כיום?

היום המלחמה האמיתית היא כדי למעט את היהודים שעובדים את הקדוש ברוך הוא. להלן חלק מהדוגמאות:

מניעת פרייה ורביה בקרב היהודים:

–         מלמדים את היהודים " תכנון המשפחה " ובארץ היו יותר הפלות מאשר כל הילדים היהודים שנרצחו על ידי הנאצים.

–         רופאים רואים עוברים "חולים" ודורשים לעשות הפלות, וכאשר המשפחה יולדת את הילדים בהוראת הרבנים, הילדים יוצאים בריאים לחלוטין.

–         מלמדים את היהודים את תרבות המערב של אגואיזם, קריירה, תארים ולא מלמדים בכל צורה ובשום מקום פריה ורביה.

–         בכל מערכת החינוך, התקשורת, פוליטיקה ומערכת החוק מלמדים את היהודים להיות הומואים ולסביות, כדי שלא יביאו ילדים.

–         ההטבות לאם חד הורית הם ללא פרופורציה לאם נשואה. כמה ילדים יכולה להביא חד הורית לעומת אישה נשואה?

–         בכל האמצעים מלמדים פריצות כאשר המטרה הינה סקס מושחת ומתועב בעיני הקדוש ברוך הוא, ובודאי לא מלמדים את המצווה של פרו ורבו עם מיניות של קדושה וטהרה ולהביא צדיקים לעולם.

–         אסרו בחוק, עם עונש מאסר של 5 שנים, הקמת משפחות עם מספר נשים כדי להביא ילדים, זאת בניגוד להומואים שהותרו בחוק. וגם עולים שעלו ממדינות המזרח עם מספר נשים חייבו את הבעלים לתת גט בניגוד להלכה ובניגוד לרצונם. ( כמובן על ידי הרבנות )

–         גיל הנישואין הינו גבוהה לעומת הגיל על פי תורה.

–         מלמדים את היהודים רדידות ושטחיות עם כל השטויות שבעולם – שיהיו מטומטמים ובלבד שלא יביאו ילדים.

–         צבא הגנה לישראל מבצע בפועל רצח עוברים – הפלות לחיילות שהתעברו במהלך שירותן הצבאי.

–         פרקו את משרד הדתות, התנכלו קשות לעובדי המקוואות ולא שילמו להם משכורות כדי לסגור את המקוואות, ורק מסירות הנפש של הבלניות שעבדו חודשים רבים ללא משכורות מנעה את סגירת המקוואות, כל זאת שהיהודים לא יפרו וירבו.

–         מקימים תכניות עבודה והקמת עסקים לנשים חרדיות ודתיות כאשר המטרה המוצהרת הינה צמצום הילודה.

מניעת יהודים דתיים בעם ישראל וריבוי ערב רב:

–         בכל העליות לארץ הביאו יהודים מתבוללים אבל מנעו מיהודים דתיים לעלות לארץ – מדיניות הסרטיפיקטים לחילוניים בלבד.

–         בזמן הנאצים מנעו ממיליון יהודים דתיים לעלות לארץ בפרשה המכונה פרשת קסטנר וכל המיליון היהודים הדתיים נרצחו באשוויץ. ( ראה הסרט על הרצל באתר של הרב אמנון יצחק )

–         ערכו שמד והעברה על דת למאות אלפי ילדים שבאו ממדינות המזרח על ידי מחנות ושהייה בקיבוצים.

–         חטפו תינוקות ומכרו אותם בחו"ל ובעיקר חטפו ילדים של דתיים.

–         כן מביאים גויים שחשבו שמזדהים עם השמאל, ולכן כאשר ש"ס קיבלה 17 מנדטים מיד הביאו לישראל מיליון אנשים מברית המועצות לשעבר, חלקם גויים גמורים וחלקם נאו נאצים.

–         כל האוצרות של ארץ ישראל מחולקות לשש משפחות ורוב השכירים עובדים במשכורת מינימום כדי שלא יביאו ילדים.

–         כאשר התחילו להעלות את שבט מנשה, שהם בין העשירים בהודו, הלכו עוכרי ישראל ושילמו לאנשי מפתח בהודו למנוע את העלייה שלהם לארץ מפני שהם דתיים, (מה באמת אכפת להודים שיהיו פחות 5 מליון איש?). אותם אנשים בדיוק מביאים בפועל לארץ את המסתננים מסודן ואריתראה עם פשע קשה מחלות כגון איידס. ובלבד שלא יהיו יהודים דתיים בארץ ויהיו בארץ ערב רב.

מה אנו, עם ישראל, יכולים לעשות? אנו העם היהודי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב את התורה הקדושה, ואוהב אם עם ישראל, המיוסר תחת שלטון הערב רב, ושחייב לעבור דרך השער החמישים של הטומאה.

אנו יכולים לפעול הנושאים הבאים:

–         להדגיש את החשיבות של הבאת ילדים לעולם, את החשיבות של פרו ורבו. בכל הישיבות, האולפנות, בתי הספר, ובכל מדיה תורנית אמיתית.

–         לעזור לאגודת אפרת שכבר הצילה 46,000 תינוקות מרצח על ידי הפלה.

–         לעזור למכון פועה שעוזר לנשים שיש להן בעיות פוריות להתעבר.

–         לקדם קשר משפחתי משוחרר יותר על פי כללי ההלכה. כפי שמופיע באתר: תינוק חדש עם נשמה גבוהה.

–         לאפשר לרווקות להביא ילדים גם עם גברים מצלחים ונשואים כפי שמופיע באתר: הבית היהודי השלם.

–         והכי חשוב להתנקות מכל טומאות הגויים וטומאות הערב רב.

היה חוק בישראל: כל בנות ישראל היו מתנות ומבכות את בת יפתח שנשארה רווקה ללא ילדים ארבעה ימים בשנה. כיום כמה בנות יפתח יש? ללא אהבה, ללא שמחה וללא ילדים? כמה יהודיות התחתנו עם ערבים וזקוקות לחילוץ דחוף ויקר? וכמה יהודיות ילדו מבנק הזרע ילדים שנקראים שתוקים? ילד אשר שואלים אותו מי האבא והוא שותק – עם חור שחור של זהות – נקרא שתוקי.

חייבים להתפלל לקדוש ברוך הוא וליצור ביחד מציאות טובה יותר.

בברכת הגאולה השלימה

פורסם על ידי:

ממטרות אתר הבית היהודי השלם לשמוע את דעתם של הגולשים בו ולענות באמצעות רבני האתר על שאלות שיופנו מהם . כמו כן האתר משמש מקום מפגש וירטואלי בין כל אלה המעונינים במשפחה מרובת נשים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *