היתר אשה נוספת - הראשל"צ יצחק יוסף והמוהרא"ש שיק זצ"ל.

עוד מהרב יצחק יוסף

נושא אשה שנייה בדורנו

עוד בנושא…

גבי גזית

צביעות: גבי גזית שפרש מתפקידו כשדרן עקב תלונות על הטרדה מינית, מאשים את הרב סופר ב"זלזול בכבוד האישה והדרת נשים", ומקבל ממנו מענה מוחץ על האינטרס הנשי בעד ריבוי נשים.

לראיון המלא

סקר

הייתם רוצים עוד אישה?

הצגת תוצאות

Loading ... Loading ...

תוצאות הסקר!

למעלה מ 60% מקרב הגברים ו 35% מקרב הנשים בעד

הכי נצפים היום

הבית היהודי השלם

החתם סופר

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013

חתם סופר

הרב משה סופר (שרייבר),ה'תקכ"ג- ת"ר(1762- 1839), הידוע בכינוי החת"ם סופר (על שם ספרו חידושי תורת משה),ראש ישיבה ומגדולי הרבנים והפוסקים בדורות האחרונים. תרם תרומה מכרעת לעיצוב ההשקפה האורתודוקסית-יהודית. אבי משפחת סופר-שרייבר, המונה מאות צאצאים ובהם רבנים וגדולי תורה מפורסמים.

הביע את מורת רוחו כנגד השפעות האיסור לשאת שתי נשים וכתב שהרבנים המחמירים בחדר"ג רבים חללים הפילו, ויודע הוא בשלשה שיצאו לגמרי מהדת. ועוד כתב החתם סופר (שו"ת חתם סופר חלק ג (אבן העזר א) סימן א):
"ולולי דמסתפינא לחדש דבר שלא הזכירו הגאונים הקדמונים הוה אמינא דר"ג הרי תיקן ב' תקנות, א' שלא לגרש בע"כ(בעל כורחה) והיא עיקרית וכוללת ונתקבלה בכל מקום כמ"ש בתשובת הר"ן, ואידך שלא לישא ב' נשים ואותה לא נתפשטה כ"כ ואינה אלא משום קטטה ודלא מצי למיקם בספוקייהו וקילא טפי כמ"ש בד"מ. ונ"ל דהשניה תליא בראשונה – אחר שגזר שלא לגרש בע"כ ולפעמים ע"כ שלא לרצונו ידור עם נחש בכפיפה אחת, עי"ז ישא אשה על אשתו ויתרבו קטטות בבתי ישראל ועניות מחזירות על הפתחים דלא מצי למיקם בספוקייהו, נמצא תקנתו שלא לגרש בע"כ קלקלה היא, ע"כ חזר ותיקן שלא לישא ב' נשים אבל אי הו"מ (הוי מצי-היה יכול)מגרש בע"כ לא הוה גזור(לא היה גוזר)! המשך…

שו"ת שאילת יעבץ חלק ב סימן טו

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013
שו"ת שאילת יעבץ חלק ב סימן טו
שאלתני הואיל ואתא לידן דין פילגש. שנזכר בתשובתי דלעיל. לברר לך אם הוא איסור מוחלט. כדעת הר"מ. ובקשת לדעת גם באור הפילגש. איך ומהו.
תשובה אשיבך מלין על אחרון ראשון. גרסינן בפכ"ג דן. מאי נשים ומאי פלגשים. אר"י א"ר נשים בכתוב' ובקידושין. פילגשים בלא כתובה ובלא קידושין. ואיתא תו התם דגזרו על יחוד דפנויה.{C} המשך…

ה"יעב"ץ" ,רבי יעקב ישראל עמדן

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013

ה"יעב"ץ" ,רבי יעקב ישראל עמדן ה"יעב"ץ" ,רבי יעקב ישראל עמדן , מגדולי רבני גרמניה.

נודע בקיצור בכינוי – יעב"ץ, באחת מתשובותיו(שו"ת שאילת יעב"ץ חלק ב סימן טו):על הנזק שגורם איסור הפוליגמיה ליהדות. וזה תוכן דברי:

ו כל מה שרבינו גרשום אסר הוא רק מפני חילול ה' בין הגויים מפני שאצל הנוצרים זה היה נחשב לדבר אסור וטמא.

לדבריו התועלות הגדולות שיצאו מביטול החרם:

א, יהיו הרבה פחות הרהורי עבירה וכו' .
ב. יהיו יותר ילדים לעם היהודי המועט. " וכך כתב בשו"ת שאילת יעב"ץ :אין אומה ראויה להרבות בנשים אלא האומה הקדושה. לפיכך התירה התורה אותן לאיש הישראלי היעב"ץ התנגד עקרונית לחרם דרבנו גרשום וראה בו תקנה זמנית ומקומית וכניעה לחוקי הגויים (שו"ת שאילת יעב"ץ חלק ב סימן טו): המשך…

הרה"ג יצחק אבוחצירא זצ"ל

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013

158813_(28)
רב הערים רמלה-לוד היה נשוי כאן בארץ ל 2 נשים בו זמנית ומשתיהן יש לו צאצאים.

סידנא בבא חאקי – הרב יצחק אבוחצירא זיע"א

נולד בשנת התרנ"ה (1895) בריסאני (מרוקו), במחוז תאפילאלת לאביו רבי מסעוד אביחצירא, בנו של רבי יעקב אבוחצירא. אחיהם של ר' דוד אביחצירא, והבבא סאלי, ר' ישראל אבוחצירא.

למד ולימד במרוקו במשך שנים רבות ואף נשא בעול הנהגת הקהילה.
בשנת ה'תר"ף (1920) עקר מריסאני לעיירה בודניב יחד עם אחיו הבבא סאלי עקב הגזרות הקשות כנגד היהודים בעיירה ובפרט רצח אחיהם הגדול ר' דוד אבוחצירא על ידי השלטונות.
בשנת ה'תרצ"ו (1936) עבר להתגורר עם משפחתו בעיירה ארפוד שהייתה תחת שלטון צרפתי. שם ניהל את הקהילה וייצג אותה מול השלטונות.
בשנת ה'תש"ה (1945), כשהיה בן 50, עזב את מרוקו ועבר לגור בעיר אוראן שבאלג'יריה, שם התגוררו רבים שעקרו מממחוז תאפילאלת עקב הגזרות הקשות, וחשו בחסרון ההנהגה של ר' יצחק.ר' יצחק לא נשאר באוראן זמן רב כיוון שהחלה גאולתן של ישראל, וכעבור שלוש שנים בשנת ה'תש"ח עם הקמת מדינת ישראל עלה ארצה יחד עם בניו ובנותיו שנולדו לו במרוקו ובאלג'יר והשתכן במעברה בגבעת אולגה.
כשנודע לראשון לציון הרב בן ציון חי עוזיאל על בואו לארץ מיהר אליו לקבל פניו ולכבדו. הרב עוזיאל ראה בעיניו את הכבוד הגדול שרחשו לו תושבי האזור, כיצד היו מנשקים את ידיו, שולי גלימתו ואף את האדמה עליה דרך. הרב שידע על גדולתו הרבה ועל השתייכותו למשפחת אבוחצירא והעניק לו את מצנפת הרב הראשי שעל ראשו כדי שיהיה מכובד יותר מהרבנים האחרים. הרב עוזיאל ביקש למנותו לרב הראשי לרמלה ולוד והביא את הדברים לפני מועצת הרבנות הראשית, שם הייתה הסכמה מפה לפה על מינויו וכל זה בעידודו של הרב הראשי האשכנזי הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג.הרב שימש כרב העיר רמלה במשך כ-20 שנים ופעל רבות למען החינוך הדתי בעיר רמלה ובסביבותיה.
הרב אף מונה ליו"ר "ארגון הרבנים הספרדים ועדות המזרח בארץ ישראל", שייסד הראשון לציון הרב יצחק נסים. חברי הוועד באותה תקופה היו (בין השאר): הרב חיים דוד הלוי, רבה של בת ים הרב משה לוי ובנו של הבאבא חאקי, הרב אברהם אבוחצירא שהיה אז רבה של יבנה. המשך…

הראשל"צ הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013
הראשל"צ הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, פוסק  בספרו על קיצוש"ע הרב גאנצפריד  שעדיף , אף בדורינו, לשאת אשה נוספת, מאשר לגרש את הקודמת במידה והיא לא ילדה!

הראשל"צ הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, פוסק בספרו על קיצוש"ע הרב גאנצפריד שעדיף , אף בדורינו, לשאת אשה נוספת, מאשר לגרש את הקודמת במידה והיא לא ילדה!הרב  היה ממקורבי משפחת הבבא סאלי -אבוחצירא שם ראה מקרוב את אורח חיי המשפחה הקדושה ,שלמרות שזכו לפרי בטן מהאשה הראשונה נשאו עוד אישה.