היתר אשה נוספת - הראשל"צ יצחק יוסף והמוהרא"ש שיק זצ"ל.

עוד מהרב יצחק יוסף

נושא אשה שנייה בדורנו

עוד בנושא…

גבי גזית

צביעות: גבי גזית שפרש מתפקידו כשדרן עקב תלונות על הטרדה מינית, מאשים את הרב סופר ב"זלזול בכבוד האישה והדרת נשים", ומקבל ממנו מענה מוחץ על האינטרס הנשי בעד ריבוי נשים.

לראיון המלא

סקר

הייתם רוצים עוד אישה?

הצגת תוצאות

Loading ... Loading ...

תוצאות הסקר!

למעלה מ 60% מקרב הגברים ו 35% מקרב הנשים בעד

הכי נצפים היום

הבית היהודי השלם

חרם דרבנו גרשום

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013

בס"ד

שו"ת הרא"ש כלל מג סימן ח

תקנה קבועה כזו, אם קבלוה עליהם, לא היתה עומדת לישכח מפי  דורות הבאים. דוגמא לדבר: חכם אחד היה בארצנו, והיה שמו רבינו גרשום, תיקן תקנות טובות בענין גירושין, והיה בימי הגאונים ז"ל, ותקנותיו וגזרותיו  קבועות ותקועות כאלו נתנו מסיני, בשביל שקבלום עליהם ומסרום לדור דור.

שולחן ערוך אבן העזר סימן א סעיף י

רבינו גרשון החרים על הנושא על אשתו, אבל ביבמה לא החרים, וכן בארוסה. המשך…

תקנת רבינו גרשום

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013

בס"ד

ואין זו המחלוקת היחידה שהסעירה אז את העיר צפת וסביבותיה על רקע הבדלי המסורות שבין האשכנזים לספרדים. כידוע, קבלו על עצמם האשכנזים, בכל הזמנים ובכל המקומות, את תקנת רבינו גרשום מאור הגולה – כפי שתיקנה בראשית המאה הי"א וחיזקה בכח החרם והגזרה – שלא לשאת שתי נשים. יהדות ספרד לא קיבלה על עצמה תקנה זו, משום שלא נתקנה בארצם, נודעה להם באיחור ניכר ולא נתפסה כמחייבת אותם. גם גדולי התורה שבה במאה הי"ג, והרשב"א בראשם, אף שכבר נתונים היו תחת השפעתם ההלכתית העמוקה של חכמי צרפת ואשכנז, בעניין זה – כבעניינים רבים אחרים בעלי השלכה צבורית רחבה – נטו לשמר את מסורת ארצם. לדברי הרב יוסף קולון, מחכמי צרפת-איטליה הגדולים במאה הט"ו, העלה הרשב"א את הטענה –  שנודעה לרב קולון, ככל הנראה, במסורת על פה – כי תקנת רבינו גרשום לא נועדה להיות תקפה לנצח אלא עד סוף האלף החמישי בלבד, היינו שנת 1240, אולם שתי המסורות שמרו בקפידה את אורחות חייהם המיוחדים גם לאחר תחילת האלף השישי, וכנראה לא נודעה טענה מקורית זו בין האשכנזים. המשך…

ריבוי נשים

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013

בס"ד

כד הוינא טליא נזדמנתי לביתו של הרב בצלאל ז'ולטי זצ"ל שהיה רבה של ירושלים

עיה"ק תותב"א מטעם המדינה. הוא הציג לפני בעיה, יש הרבה מאוד צעירות שומרות מצוות

ואין די בחורים לשאתן. אז, על אתר, השבתיו, שצריך לפעול לביטול האיסור מטעם המדינה

לשאת יותר מאשה אחת, או אז היה ניתן להיעזר בבני עדות המזרח לפתרון הבעיה.

האיש לא ידע את נפשו.

עכ"פ, הזדמן לי לשוחח עם מנהל אחד ממוסדות החסד העוסקים בשידוכים שסיפר לי לפי

תומו שכנגד כל גבר פנוי בגילים 35-42 יש יותר מ200 נשים המבקשות להינשא.

מהן המוכנות ואפילו מבקשות בפה מלא להינשא כאשה שניה. האיש אמר שהוא מוכן לבוא

ולהעיד על כך לפני כל מי שידרש. המשך…

זעקת ילדי אמהות חד הוריות

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013

מאיר הלוי

האמנם קידמה?? הבאת ילד ללא אבא וללא לנישואין בבחירה??

כל אדם זקוק למזון פיסי כדי לקיים את גופו, כך כל אדם זקוק למזון רגשי של אהבה, תמיכה, עידוד ושמחה כדי לקיים את ישותו.

  המשך…

החשת הגאולה: בזכות נשים צדקניות.

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013

בס"ד

אלפיים שנות גלות תחת הגויים גרמו נזק קשה ביותר לעם ישראל, פירוד, פוגרומים, שואה, והרבה תפיסות עולם שלא על פי תורה, הנקראים טומאות. הקדוש ברוך הוא הבטיח שבמהלך הגאולה יזרוק עלינו מים טהורים ויטהרנו מכל טומאותנו, יחזקאל כ'. חלק מטומאות אלו הן תפיסות עולם נוצריות. לדוגמא בעולם הנוצרי אם ישנה תאווה אז צריך להכות בה, כך אם ישנה תאוות עריות, אז אסור לאיש דת נוצרי להתחתן וכמובן אסור לו להביא ילדים.

  המשך…